Üldiselt: Plaatvundamendi alune pinnas peab olema rajatud mineraalsest täitematerjalist kandva loodusliku mineraalse aluspinna peale. Kaeve ja täitetöid tehes tuleb jälgida, et rajatav süvend ei koondaks pinnase ja sadevett, täitematerjal ei seguneks aja jooksul pinnaseerosiooni ja sade- ning pinnasevee erosiooni toimel ümbritseva orgaanilise pinnasega.


Kõike eeltoodud arvesse võttes võib pinnasetööde maht ja hind erinevatel kruntidel kujuneda väga erinevaks. Pinnasetööde maksumuse saab konkreetse projektipõhise hinnapakkumisega.