EST

PLAATVUNDAAMENTIDE PROJEKTEERIMINE 
TEOSTAN PLAATVUNDAMENTIDE PROJEKTEERIMIST :  MTR RG.NR : EEP003640; EPE001183

Igasuguse hoone vundamendi projekteerimisel on vaja arvestada järgmiste teguritega:

  • Ehituskoha geoloogilisi tingimusi- pinnaste omadused, kihtide asend ja paksus, koormuste asetust ning suurust.
  • Hüdrogeoloogilisi tingimusi-pinnasevee tase ja selle võimalikud kõikumised, survelise pinnasevee olemasolu ja survevee tase.
  • Olemasolevat ja planeeritavat maastiku reljeefi.
  • Pinnase külmakerkeohtlikust.
  • Ehitise arhitektuurset ja tehnoloogilist lahendust-keldrite ja süvendite olemasolu.
  • Olemasolevate naaberhoonete vundamentide sügavust ja plaanilist paigutust.
  • Perspektiivsete ehitiste ja rajatiste asendit ja iseloomu.
  • Kommunikatsioonide, esmajoones kanalisatsiooni asetus.
      Kõiki ülaltoodud tegureid tuleb arvestada üheaegselt. ( TTÜ õppematerjalid)