Sõltuvalt hoone kujust, katuse konstruktsioonist, korruselisusest, tuleb kalkuleerida sammaste vertikaalne armeerimine
Sõltuvalt hoone kujust, katuse konstruktsioonist, korruselisusest, tuleb kalkuleerida avade sildamisel nende armeerimine. Termoploki silluse elemendi betooniosa laius on 120 mm ja kõrgus 200 mm, mis teeb nende avade armeerimise, saavutamaks vajaliku silluse läbipainde koormust ,küllaltki keeruliseks
Termoplokk maja ehitus